FAQs

What is 24k Loyalty Program?
Ang 24k Rewards Program ay isang programa na nagbibigay ng perks sa Cebuana Lhuillier clients. Sa pag-a-avail ng 24k Card, ikaw ay magkakaroon ng exclusive privileges, discounts at special service offerings na maaring magamit sa tuwing mag-tra-transact sa Cebuana Lhuillier.

How To Be a 24k Member
Maaring kang maging 24k Loyalty Member gamit ang 24k website o kaya ay ang pag-avail ng 24k Card sa pinakamalpit na Cebuana Lhuillier branch.

How to earn 24k points?
Maari kang mag-earn ng 24k points sa pamamagitan ng pag-tra-transact sa Cebuana Lhuillier. Mag-earn ng points with the following transactions:
- Domestic Remittance
- Pawning Transction
- International Payout
- International Sending

What can I redeem using my 24k points?
Maari mong magamit ang iyong points at i-redeem para makabili ng load credits, o kaya ay gamitin itong pambayad para sa interest or service fees for pawning and remittance o kaya naman ay gamitin ang point na iyong naipon pambili ng insurance!

How To Redeem Points
Maari mong i-redeem ang iyong points sa branch o kaya naman ay sa 24k website!